I Hoverbergs båthamn finns 22 +7 båtplatser samt ett antal platser för
vinterförvaring inne i båthuset och på campingområdet.
Båtplatsägare har förtur på vinterförvaring inne i båthuset.

Förfrågan om båtplats och vinterförvaring görs hos Hamnfogden 073-8478083

Priser:  
Båtplats 2024 3000:-/1500:- 
Vinterförvaring inne  800:-
Vinterförvaring ute 400:-

Vi båtplatsägare har ett gemensamt ansvar av skötseln av hamn och campingområdet.

Vi anordnar två arbetshelger under våren då vi gör området fint för
sommarens aktiviteter samt städar undan under en helg på hösten .

KONTRAKT - BÅTPLATSER I HOVERBERGS BÅTHAMN


Fastställda av styrelsen vid årsmötet 2014

1. Kontraktsperioden löper från 1 juni till 31 maj (eller i förekommande fall till och med vårens sista arbetshelg).

2. Avgifter för båtplats är fastställda av årsmötet 17 mars
2014. och betalas i förskott till bankgiro 479-8427.
a) För bryggplatser senast 1 juni.
b) För vinterförvaringsplats senast 1 oktober.
I avgiften för båtplats ingår medlemskap i Bergs Båtklubb.

3. Har avgift för brygg- resp. vinterförvaringsplats ej inkommit inom föreskriven tid, kan båtplats sägas upp med omedelbar verkan och platsen fördelas till båtägare på köplats.

4. Om båtplats ej skriftligen sägs upp före den 1 maj för bryggplats och den 1 augusti för vinterförvaringsplats, anses hyrestiden förlängd med ytterligare en säsong eller att platsen ges till eventuell båtägare på köplats.

5. Bergs Båtklubb ansvarar ej för båtar och utrustning. Uppställning sker på egen risk och eget ansvar. Vid vinterförvaring i båthus ska batteri tas ur och förvaras i annan lokal samt, om möjligt, även bränsle.

6. Båtägaren ansvarar för:
a) Att förtöjningsutrustning, linor, bommar, etc. vid båtplatsen hålls i brukbart skick. Ansvar gäller för bom söder om båtplatsen.
b) Att båten är säkert förtöjd/uppallad.

7. Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Båtägare är skyldig att vid begäran uppvisa gällande försäkringsbevis.

8. Båtplatsägare har skyldighet att delta i underhållsarbete för bryggor och båtplatser samt arbetshelger höst och vår. Om skälig orsak finns och man inte kan delta i utlysta arbetsdagar kontaktas hamnfogden för att få utföra arbetsuppgifter annan dag.

9. Arbetsplikten vid arbetshelger omfattar två dagar på våren och en dag på hösten. Om inte detta uppfylls faktureras båtplatsägare en avgift på 500:- per utebliven arbetspliktig dag.

10. Båtägare skall i möjligaste mån vara behjälplig vid klubbens aktiviteter och arrangemang.

11. Båtägare som vill hyra ut plats ut "sin båtplats" i "andra hand" samordnar detta med hamnfogden. För 2:a hands båtägare gäller även medlemsplikt.

12. Vinterförvaringsplats (i båthus) disponeras t.o.m. 1 juni.

13. Vinterförvaring av båt på båtklubbens mark ska anmälas till styrelsen som anvisar plats. Vinterförvaring får ske på anvisade platser från 1 september till 1 juni. Förvaring på annan tid (även i båthus) får ske om skälig orsak finns samt efter godkännande av styrelsen.