I Hoverbergs båthamn finns 22 +7 båtplatser samt ett antal platser för
vinterförvaring inne i båthuset och på campingområdet.
Båtplatsägare har förtur på vinterförvaring inne i båthuset.

Förfrågan om båtplats och vinterförvaring görs hos Hamnfogden 073-8478083

Priser:  
Båtplats 2024 3000:-/2000:- 
Vinterförvaring inne  800:-
Vinterförvaring ute 400:-

Vi båtplatsägare har ett gemensamt ansvar av skötseln av hamn och campingområdet.

Vi anordnar två arbetshelger under våren då vi gör området fint för
sommarens aktiviteter samt städar undan under en helg på hösten .

KONTRAKT - BÅTPLATSER I HOVERBERGS BÅTHAMN april 2024

1. Kontraktsperioden löper från 1 juni till 31 maj.

2. Avgifter för båtplats fastställs på årsmötet och betalas via faktura.
a) För bryggplatser senast 1 juni.
b) För vinterförvaringsplats senast 1 oktober.
I fakturan för båtplats ingår medlemskap i Bergs Båtklubb.

3. Har avgift för brygg- resp. vinterförvaringsplats ej inkommit inom föreskriven tid, kan båtplats sägas upp med omedelbar verkan och platsen fördelas till båtägare på köplats.

4. Om båtplats sägs upp före den 1 maj för båtplats och den 1 augusti för vinterförvaringsplats, anses hyrestiden förlängd med ytterligare en säsong eller att platsen ges till eventuell båtägare på köplats.

5. Bergs Båtklubb ansvarar ej för båtar och utrustning. Uppställning sker på egen risk och eget ansvar. Vid vinterförvaring i båthus ska batteri tas ur och förvaras i annan lokal samt, om möjligt, även bränsle.

6. Båtägaren ansvarar för:
a) Att förtöjningsutrustning, linor, etc. vid båtplatsen hålls i brukbart skick.
b) Att båten är säkert förtöjd.

7. Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Båtägare är skyldig att vid begäran uppvisa gällande försäkringsbevis.

8. Båtplatsägare har skyldighet att, under arbetshelger höst och vår, delta i underhållsarbete för bryggor, båtplatser och inom det övriga området som båtklubben ansvarar för. Om man inte kan delta i utlysta arbetsdagar kontaktas hamnfogden eller ordförande för att få utföra arbetsuppgifter annan dag eller att någon annan gör uppgifter.

9. Arbetsplikten vid arbetshelger omfattar två dagar på våren och en dag på hösten. Om inte detta uppfylls faktureras båtplatsägare en avgift på 500: - per utebliven arbetspliktig dag.

10. Båtägare skall i möjligaste mån vara behjälplig vid klubbens aktiviteter och arrangemang.

11. Båtägare som vill hyra ut plats ut sin båtplats i "andra hand" samordnar detta med hamnfogden. För 2:a hands båtägare gäller även att man är medlem i Bergs Båtklubb.

12. Vinterförvaringsplats (i båthus) disponeras t.o.m. 15 maj.

13. Vinterförvaring av båt på båtklubbens mark ska anmälas till styrelsen som anvisar plats. Vinterförvaring får ske på anvisade platser från 1 september till 15 maj. Förvaring på annan tid (även i båthus) får ske om skälig orsak finns samt efter godkännande av styrelsen.